image

Onderzoek & Metingen

 

image Project Baseline Belgium is een GUE initiatief bedoeld voor elke duiker van welke federatie dan ook. Dit project komt voort uit het mondiale Project Baseline en heeft als doel het vaststellen van een ijkpunt (Baseline) door middel van het langdurig verzamelen en analyseren van data zoals; zicht, temp, pH-waarde, flora en fauna. Dit ijkpunt kan gebruikt worden om constant gegevens mee te vergelijken.

Door deze baseline te creëren is Project Baseline Belgium in staat om te beoordelen hoe het gaat met onze geliefde wateren waar we zo graag in duiken. Aan de hand van de verkregen data hoopt Project Baseline Belgium in de toekomst zelfs officiële instanties te adviseren ter bevordering van de kwaliteit van onze wateren.

Voor meer informatie kan je terecht op hun website : https://projectbaseline.gue-be.be/.

Op hun dashboard vind je de meetresultaten terug : http://pbdashboard.apphb.com.