image

Fauna en Flora

 
Tom Van Hout

De put van Ekeren heeft doorgaans het gehele jaar helder water en is fraai begroeid met waterpest in het ondiepe deel. Tussen het wier zwemmen grote scholen jonge zoetwaterbaarsjes en kleine snoeken. Af en toe zwemt er een groot exemplaar tussendoor.

In het midden is een zuigput te vinden die bekend staat om zijn vele fossiele zeeschelpen. Hier vind je tussen de 6 en de 9 meter diepte loodrechte kleiwanden die als een mini drop-off aflopen. De andere fossiele schelplagen zijn duidelijk herkenbaar. Heel bijzondere fossiele schelpen zijn er te vinden, waaronder St.-Jacobsschelpen, die in de Noordzee niet eens voorkomen! En als je geluk hebt, vind je hier zelfs haaientanden. Het midden van de put bestaat uit modder.

Op de website van Waarnemingen.be tref je een leuke collectie aan van dieren en planten die men gespot heeft in het domein Muisbroek.

Bekijk een kortfilm over het onderwaterleven in de Put van Ekeren.

Hieronder staat een overzicht van de meest voorkomende dieren en planten in de put van Ekeren, deze lijst zal verder aangevuld worden.

 

Vissen

 

Baars

De baars is de meest voorkomende zoetwatervis in de Put van Ekeren. Hij heeft een vrij hoog lichaam en een kenmerkend patroon van -meestal- zes donkere dwarsbanden. In de voorste rugvin en de buik- en borstvinnen zijn de harde stralen duidelijk zichtbaar.

Meer informatie ...
Baars
 

Blankvoorn

De blankvoorn is een karperachtige die gemakkelijk herkenbaar is aan de rode stop in de iris van het oog. Hij wordt tot 45 cm groot. Het bovenlichaam is doorgaans blauw en he onderlichaam is wit. De kleur van de vinnen kan variëren van bleek tot rood.

Meer informatie ...
Blankvoorn
 

Brasem

De brasem is een karperachtige die ongeveer 90 cm lang kan worden, al zijn ze meestal tussen de 40 en 60 cm. Volwassen exemplaren hebben een typerende ruitvorm met een lange aarsvin en een korte puntige rugvin. De vinnen zijn donkergrijs tot zwart.

Meer informatie ...
Brasem
 

Driedoornige stekelbaars

De driedoornige stekelbaars -zeg maar de gewone stekelbaars- is géén familie van de baars. Hij is nauwer verwant met zeepaardjes en zeenaalden. De stekelbaars is zelden groter dan 10 centimeter en je herkent hem aan de stekels op zijn rug.

Meer informatie ...
Driedoornige stekelbaars
 

Europese meerval

Er zou in de Put van Ekeren ook een (albino) Europese meerval zitten. Meervallen zijn zoetwatervissen die tot 2,5 meter lang kunnen worden, al worden ze in onze wateren zelden groter dan 1,8 meter.

Meer informatie ...
Europese meerval
 

Goudvis

Héél soms zie je een gedumpte goudvis in de Put van Ekeren. Goudvissen kwamen al voor in China in de derde eeuw voor Christus maar de soort werd pas in de achttiende eeuw in onze streken ingevoerd. Het was de geneesheer Job Baster die ze hield in zijn vijvers in Zierikzee.

Meer informatie ...
Goudvis
 

Karper

De Europese karper, ook wel gewoon karper genoemd, is een zoetwatervis die tot 1,20 meter lang kan worden, al wordt hij in het wild zeden groter dan 60 cm. Hij heeft vier baarddraden: twee korte op de bovenlip en twee lange in de mondhoeken.

Meer informatie ...
Karper
 

Kleine modderkruiper

Wie goed kijkt op de bodem van de Put van Ekeren kan er soms een kleine modderkruipers tegenkomen. Deze visjes kunnen tot 13cm groot worden, al worden de mannetjes nooit groter dan 8cm. Ze hebben een langgerekt lichaam met donkere vlekken in een regelmatig patroon.

Meer informatie ...
Kleine modderkruiper
 

Paling

Er bestaan 23 soorten en ondersoorten palingen. De soort die je in onze streken aantreft, is de zogenaamde Europese aal (anguila anguila). Deze komt voor in grote delen van Europa en noordelijk Afrika en is een bewoner van wateren met modderbodems.

Meer informatie ...
Paling
 

Pos

De pos is een baarsachtige die 20 tot 25 cm lang kan worden. Hij heeft een opvallend, onregelmatig vlekkenpatroon, een licht gebogen rug, uitpuilende ogen en een stompe snuit. De rugvin bestaat uit twee aaneengegroeide delen waarbij het voorste deel hoger is dan het achterste deel.

Meer informatie ...
Pos
 

Snoek

De snoek heeft een typisch langwerpig torpedo-achtig lichaam waarmee hij tijdens het jagen indrukwekkende snelheden kan behalen. Hij heeft kleine vinnen die naar achteren zijn geplaatst en een kenmerkende snavelachtige bek.

Meer informatie ...
Snoek
 

Zeelt

Je ziet ze niet elke duik maar ook in de Put van Ekeren zit zeelt, ook bekend als louw/lauw of muidhond/moethond. De zeelt is een karperachtige en tot ongeveer 70 cm lang worden. De vis heeft een groenige kleur die varieert al naargelang de bodem en de leeftijd, en hij heeft een dikke slijmerige huid met zeer kleine schubben.

Meer informatie ...
Zeelt
 

Kreeftachtigen

 

Gevlekte rivierkreeft

De gevlekte rivierkreeft, of correcter de gevlekte Amerikaanse rivierkreeft, is een invasieve soort die de Europese rivierkreeft grotendeels heeft verdrongen. Het dier kan drager zijn van de kreeftenpest (een schimmel) maar is er zelf resistent aan.

Meer informatie ...
Gevlekte rivierkreeft
 

Rode watermijt

Deze spinachtige is nauwelijks groter dan een millimeter en er is geen onderscheid tussen kop en achterlijf. De rode kleur dient om vijanden af te schrikken en de watermijt heeft ook klieren die een stof afscheiden die de watermijt oneetbaar maakt.

Meer informatie ...
Rode watermijt
 

Zoetwaterpissebed

De zoetwaterpissebed wordt tot 25 millimeter lang en heeft een bruine kleur. Het lichaam draagt zeven paar poten en een paar antennes. Sommige exemplaren hebben minder of afwijkende poten; deze zijn dan afgerukt en groeien weer aan. Het lichaam is wat platter dan bij de op het land levende soorten.

Meer informatie ...
Zoetwaterpissebed
 

Weekdieren

 

Aziatische korfmossel

De Aziatische korfmossel komt uit Zuidoost-Rusland en werd voor het eerst in onze streken genoteerd in 1988. De zoetwatermossel is nauw verwant aan de toegeknepen korfmossel.

Meer informatie ...
Aziatische korfmossel
 

Driehoeksmossel

De zebramossel of driehoeksmossel (dreissena polymorph) is een van de meest voorkomende zoetwatermosselen ter wereld. De oorsprong van deze mosselsoort bevindt zich in de rivieren in Zuidoost-Rusland die afwateren naar de Zwarte en de Kaspische Zee waardoor hij als exoot wordt beschouwd.

Meer informatie ...
Driehoeksmossel
 

Grote diepslak

De diepslakken zijn een familie van kieuwslakken. De schelp is meestel geelbruin, crèmewit, grijsgroen tot hoornbruin, vaak wat doorschijnend met een patroon van gele vlekken. Veelal begroeid of overdekt met aanslag. De kop heeft een korte snuit en één paar vrij lange en dunne tentakels

Meer informatie ...
Grote diepslak
 

Grote posthorenslak

De posthorenslak of grote posthorenslak is een in het zoete water levende longslak uit de familie van de schijfhorens of Planorbidae. In Europa is de posthorenslak de grootste soort uit deze familie. De naam wordt abusievelijk ook wel als Post'hoorn' gespeld.

Meer informatie ...
Grote posthorenslak
 

Jenkins waterhoren

De Jenkins' waterhoren is een zoetwaterkieuwslak uit Nieuw-Zeeland die zich wereldwijd in veel landen als exoot gevestigd heeft. Ze leeft in diverse typen zoet water, in greppels, grote meren, beken en rivieren, in stilstaand en stromend water. Daarnaast verdragen de dieren een lichte verhoging van het zoutgehalte waardoor zij ook in brak water kunnen leven.

Meer informatie ...
Jenkins waterhoren
 

Insecten

 

Schietmot

Er zijn meer dan 13.000 soorten schietmotten waarvan er ongeveer 230 voorkomen in de Benelux. Schietmotten ontwikkelen zich vrijwel altijd in het water. De meeste soorten leven daarin als larve en maken een kokertje (kokerjuffer), waarin ze schuilen tegen vijanden.

Meer informatie ...
Schietmot
 

Planten

 

Brede waterpest

Brede waterpest is de meest voorkomende waterplant in de Put ven Ekeren. De bladen zijn donkergroen, lancetvormig en vormen kransen van drie bladeren. Ze hebben een heel fijn getande bladrand. Het zijn snelle groeiers.

Meer informatie ...
Brede waterpest
 

Gewoon kransblad

Kranswieren zijn een soort van levend fossiel. Er zijn fossielen gevonden die 400 miljoen jaar oud zijn! Kranswieren vormen lange dunnen stengels die met kleurloze draden verankerd zitten in de bodem.

Meer informatie ...
Gewoon kransblad
 

Glanzig fonteinkruid

Er zijn 20 soorten fonteinkruid en in de Put van Ekeren tref je onder meer het doorgroeid fonteinkruid (potamogeton perfoliatus), het gekroesd fonteinkruid (potamogeton crispus) en het glanzig fonteinkruid (potamogeton lucens) aan. Allemaal zijn ze herkenbaar aan de stengelomvattende bladvoet. Meer informatie ...

Glanzig fonteinkruid
 

Kransvederkruid

Kransvederkruid is een meerjarige waterplant die duidelijk herkenbaar is aan de schutbladeren die in een verenpatroon staan.

Meer informatie ...
Kransvederkruid