Contactgegevens

Voor alle informatie over sportduiken in onze regio: contacteer het secretariaat

Secretariaat

Ralf Balduck
J.B. Tassynsstraat 61
2070 Zwijndrecht
E-mail: Secretariaat

Vergunningen

E-mail: Vergunningen

Huis van de Sport

Boomgaardstraat 22
2600 Berchem
Tel: 03/240.62.70

Bank

KBC 408-8076201-46

IBAN:
BE33 4088 0762 0146

BIC:
KREDBEBBBelangrijke mededeling

CORONA VIRUS COVID-19

DUIKVERBOD - INTERDICTION DE PLONGEE

DIVING PROHIBITION - TAUCHVERBOT

 

DUIKVERBOD Domein Muisbroek - Put van Ekeren 

De Stad Antwerpen heeft naar aanleiding van de Coronaviruscrisis beslist alle sportinfrastructuur, inclusief sportconcessies te sluiten.

Dit houdt in dat er ook in de Put van Ekeren een duikverbod geldt voorlopig tot en met zondag 19 april e.k.

Wij vragen u met aandrang om in eenieders belang dit verbod te respecteren. 

 

INTERDICTION DE PLONGEE dans le Domaine Muisbroek, dit Put van Ekeren 

Nous vous informons que la Ville d'Anvers a décidé de fermer toute infrastructure sportive, inclus le Put van Ekeren, jusqu'au dimanche 19 avril inclus.

Nous vous demandons, pour le bien de tout le monde, de respecter strictement cette interdiction.

 

DIVING PROHIBITION domain Muisbroek / Put van Ekeren 

We inform you that the Town of Antwerp has imposed a diving prohibition in Domain Muisbroek, aka Put van Ekeren till Sunday April 19th included.

We ask you to respect this diving prohibition for the benefit of all.

 

TAUCHVERBOT in der Domäne Muisbroek / Put van Ekeren

Wir informieren Sie, dass die Stadt Antwerpen ein Tauchverbot in der Domäne Muisbroek, besser bekannt als Put van Ekeren, bis einschl. Sonntag, den 19. April, verhängt hat.

Wir bitten Sie, dieses Tauchverbot zum Wohle aller zu respektieren.


Wie zijn wij?

AVOS – de Antwerpse Verstandhouding voor Onderwateronderzoek en -Sport – is een vereniging zonder winstoogmerk die 51 sportduikverenigingen - leden van NELOS - uit de brede regio Antwerpen groepeert.

Zij heeft als doel het, in de meest uitgebreide zin, coördineren en bevorderen van de duiksport en het onderzoek en de werkzaamheden onder water.

AVOS wil de duikclubs allerlei diensten aanbieden in het kader van het duikonderricht.

AVOS is de schakel tussen NELOS en de Antwerpse duikclubs en tevens het kanaal om informatie en communicatie in beide richtingen door te sluizen.


Kalender Activiteiten


Klik hier voor de chronologische lijst van alle activiteiten en evenementen waar we bij betrokken zijn.


Klik hier voor de lijst van geplande activiteiten.


Agenda

AVOS Activiteiten.ics

Put van Ekeren

Overzicht Vergunningen

Nieuwsbrief

Inschrijven / Uitschrijven