image

Overlast aan de Put van Ekeren

 

Beste duikers,

Geregeld krijgen bestuursleden van AVOS via allerhande kanalen opmerkingen over onze Put Van Ekeren.

Dit gaat meestal over :

 • De parking staat vol en er is geen plaats voor de duikers
 • Er wordt gepicknickt
 • Er zijn zwemmers
 • Er zijn mensen die springen van de steiger
 • Er ligt zwerfvuil

Soms gevolgd door uitspraken zoals “En AVOS doet hier niks aan!” of “ Waarom betaal ik dan eigenlijk?”.

 
Daarom deze communicatie om het één en ander te verduidelijken.

 • Het domein Muisbroek ( waaronder ook de Put en zijn parking ) is openbaar recreatiedomein. Iedereen mag daar parkeren. De parking is niet gereserveerd voor duikers.
 • Verder is alle openlucht recreatie toegelaten : wandelen, fietsen, picknicken en zo voort.
 • In de Put Van Ekeren ( zoals op alle onbewaakte waters) is er een zwemverbod.  Handhaving hierop kan enkel door de politie of bevoegde ambtenaren. AVOS kan en mag hier niet het recht in eigen handen te nemen. Dit is ons uitdrukkelijk gemeld door de overheid en wij wensen dit ook niet.
 • Het springen van zwemmers vanaf de steiger is voor veel duikers terecht een doorn in het oog.  De enige oplossing is om beleefd te vragen om dit niet te doen en op de gevaren te wijzen.  Uitspraken als ‘dit is verboden’, ‘gij moogt dit niet’ , werken als een rode lap op een stier en leiden onvermijdelijk tot toestanden zoals in de Blaarmeersen, De Nekker, …
  • Duikers kunnen dit soort overlast steeds melden aan de Blauwe Lijn van de politie Antwerpen op het nummer 0800/12312.
  • Bij escalaties of vechtpartijen bel je het noodnummer 101.
 • Qua zwerfvuil zullen we samen met het district Ekeren naar een passende oplossing zoeken.

Waarvoor betaalt u dan aan AVOS , zal je misschien zeggen?

 • U betaalt voor een duikvergunning.
  Onze vergunningen zijn veruit de goedkoopste van het land. Vergelijk maar met een modale steengroeve. De tarieven zijn zeer democratisch. Duikers van een AVOS-club genieten van een gunsttarief.  Voor de andere duikers geldt een uniform tarief ongeacht de federatie ( NELOS, LIFRAS, PADI, VVW, …).
 • Het bezitten van zulke vergunning biedt u de mogelijkheid  om op elk moment van de dag ( 24 uur op 24, 7 dagen op 7) te kunnen duiken en dit zonder voorafgaande reservering, numerus clausus en zonder verplichte shiften in veiligheidsboten etc.
 • Met de bijdrage van uw vergunning betaalt AVOS de jaarlijkse concessie aan de Stad Antwerpen alsook de wateranalyses en garandeert zo dat de Put Van Ekeren een duikplaats blijft.
 • Tevens heeft uw bijdrage gezorgd voor de nodige infrastructuur (steiger en trap) en betalen we het onderhoud hiervan.
 • Ook de IT-kosten voor ons vergaand geautomatiseerd vergunningensysteem worden met uw bijdrage betaald.
 • Sinds de opening van de sanitaire blok wordt uw bijdrage ook aangewend om een professionele firma in te huren die deze twee keer per week schoonmaakt en de toiletrollen en zepen aanvult.
  Diezelfde sanitaire voorzieningen zijn er ook enkel maar gekomen dankzij jarenlange inspanningen van het AVOS-bestuur en staan enkel ter beschikking van de vergunninghouders.

Wat mag u niet verwachten van AVOS?

 • Dat wij 24/7 permanentie gaan voorzien aan de Put. Onze bestuursleden zijn allen onbezoldigde vrijwilligers.
 • Dat wij strafrechtelijke inbreuken gaan vervolgen of bestraffen. Hiervoor hebben we geen mandaat.

Wat mag u wel verwachten van AVOS?

Dat we de Put Van Ekeren en zijn infrastructuur als een goede huisvader blijven beheren en immer zullen ijveren om één van de mooiste duikplaatsen van België te blijven openstellen voor de duikgemeenschap.

Met sportieve groeten,

Namens het Bestuur AVOS
Koen Van Dyck
Voorzitter


Vergunningen