image

Reglement Openbare Visserij 2021

 

Wanneer en hoe mag je vissen?


Visreglement

Om de visbestanden te beschermen zijn er twee types van maatregelen:

  • Periodes waarin je niet mag vissen op bepaalde vissoorten.
  • Ecologisch waardevolle wateren, waar het vissen (in bepaalde periodes) verboden is.

Volgens het Reglement Openbare Visserij 2021 is het verboden van te vissen in de grote vijver, het is alleen toegelaten van te vissen in de kleine vijver. (pagina 9)

Open de brochure voor meer informatie.