image

Privacy PolicyAlgemeen:

AVOS hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen wij heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. AVOS houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Uw gegevens:

Uw persoonsgegevens worden door AVOS verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden, waaronder:

  • Het verstrekken van duikvergunningen
  • Het deelnemen aan activiteiten
  • Het versturen van nieuwsbrieven

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, verwerken en bewaren:

  • Persoonlijke identiteitsgegevens : Naam, voornaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, email adres
Verzamelde gegevens:

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens van u verkregen hebben.

De gegevens kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de beschreven doelstellingen.
Zo maken wij gebruik van derde, gespecialiseerde partijen aan wie wij volgende taken uitbesteden:

  • Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting)
  • Het verzorgen van de IT-infrastructuur (website)
  • Betalingsproviders voor het online betalen van vergunningen en inschrijven voor activiteiten

We geven uw gegevens niet door aan derde partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Sommering:

U hebt recht op inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U hebt recht op correctie en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

U mag eisen dat uw persoonsgegevens gewist worden wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt, wanneer er geen gerechtvaardigd doel meer bestaat voor de verwerking, wanneer u terugkomt op uw toestemming betreffende de verwerking van bepaalde gegevens en de organisatie zich niet kan baseren op een ander gerechtvaardigd doel voor de verwerking.

Als AVOS zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten, dan kan dit via ons contactformulier.