Contactgegevens

Voor alle informatie over sportduiken in onze regio: contacteer het secretariaat

Secretariaat

Ralf Balduck
J.B. Tassynsstraat 61
2070 Zwijndrecht

E-mail: Secretariaat

Vergunningen

E-mail: Vergunningen

Bank

KBC 408-8076201-46

IBAN:
BE33 4088 0762 0146

BIC:
KREDBEBB


Put van Ekeren > Muisbroek


Beschrijving

Het domein Muisbroek, dicht bij de stad Antwerpen en midden in een drukke wereldhaven, is een uniek stukje prachtige natuur waar het zalig verpozen is. De vijvers, die gegraven werden als waterwinning voor de toenmalige stoomrangeerlocomotieven van de spoorwegen, herbergen thans een groot aantal inheemse vissoorten en zijn een rustplaats voor waterwild en trekvogels.

Dit domein is door de stad Antwerpen vrij open gesteld voor dagrecreatie. Het is echter niet toegelaten te zwemmen of enige andere watersportactiviteit te beoefenen in of op de vijvers, tenzij mits geldige vergunning.

AVOS, de regionale groepering van een 40-tal NELOS duikclubs die ca. 3000 duikers vertegenwoordigt heeft sinds 1 januari 1997 voor de grote vijver een gebruiksovereenkomst met de stad Antwerpen. De overeenkomst heeft betrekking op de westelijke helft van de vijver, het oostelijke gedeelte is gereserveerd als natuurgebied. In het kader van deze overeenkomst heeft AVOS het alleenrecht tegen betaling vergunningen uit te reiken aan duikers die er hun sporttak willen beoefenen.


Fauna & Flora

De put van Ekeren heeft doorgaans het gehele jaar helder water en is fraai begroeid met waterpest in het ondiepe deel. Tussen het wier zwemmen grote scholen jonge zoetwaterbaarsjes en kleine snoeken. Af en toe zwemt er een groot exemplaar tussendoor.

In het midden is een zuigput te vinden die bekend staat om zijn vele fossiele zeeschelpen. Hier vind je tussen de 6 en de 9 meter diepte loodrechte kleiwanden die als een mini drop-off aflopen. De andere fossiele schelplagen zijn duidelijk herkenbaar. Heel bijzondere fossiele schelpen zijn er te vinden, waaronder St.-Jacobsschelpen, die in de Noordzee niet eens voorkomen! En als je geluk hebt, vind je hier zelfs haaientanden. Het midden van de put bestaat uit modder.

Bekijk een film over het onderwaterleven in de Put van Ekeren.