Contactgegevens

Voor alle informatie over sportduiken in onze regio: contacteer het secretariaat

Secretariaat

Ralf Balduck

E-mail: Secretariaat

Vergunningen

Tascha Verhoeven

E-mail: Vergunningen

Bank

KBC 408-8076201-46

IBAN:
BE33 4088 0762 0146

BIC:
KREDBEBB


Bericht - Zwemverbod langeafstandszwemmen Put van EkerenZWEMVERBOD LANGEAFSTANDSZWEMMEN IN DE PUT VAN EKEREN

Beste triatleet – langeafstandszwemmer,

U krijgt deze informatie omdat u beschikt over een geldige vergunning om uw sport te beoefenen in Muisbroek. Wij willen u graag op de hoogte houden van recente evoluties die ook op u een impact hebben.

Zwemverbod op het domein

U weet dat er op het domein een algemeen zwemverbod van kracht is. Afhankelijk van de wind die speelt over het wateroppervlak gebeurt het frequent dat zeer koud water uit het diepe gedeelte van de put naar de oppervlakte wordt gestuwd. Een recreatieve zwemmer zonder thermische isolatie en drijfvermogen loopt hier een reëel gevaar op thermische shock met potentieel fatale afloop. Vandaar dat wij als AVOS voorwaarden hebben opgelegd aan uw huidige vergunning.

De politiediensten zijn echter de laatste weken de letter van de wet gaan toepassen: een totaal zwemverbod in de Put van Ekeren, inclusief het langeafstandszwemmen.

Kwade tongen beweren dat de (milieu)vergunning van AVOS niet in orde is. Niets is minder waar; onze vergunning voor de beoefening van de duiksport is 100 % in orde.

Een beetje geschiedenis.

Een aantal jaar geleden werd AVOS door de Sportdienst benaderd om ook vergunningen uit te reiken aan langeafstandszwemmers. Alhoewel dit door de geldende milieuvergunning verboden was, werd een gedoogbeleid onder voorwaarden uitgestippeld voor een beperkt aantal LAZ / Triatlon clubs, zijnde Wommelgem Endurance , Lukebiker Triatlon Team, Trinity Triatlon Team. De leden van die clubs konden dan vergunningen aanschaffen via hun clubsecretariaat.

In februari van dit jaar vroeg de Sportdienst ons om niet verder vergunningen voor LAZ uit te schrijven, gezien de feitelijke onwettelijkheid van die vergunningen voor LAZ.

De covid-19 crisis

Nu moeten wij vaststellen dat sinds de covid-19 crisis en het openstellen in mei van de Put van Ekeren voor de duiksport, heel veel LAZ hun sport willen beoefenen in de PVE, wat wij toejuichen.

Jullie hebben zich dan ook als verantwoordelijke sporters gedragen en onze wensen/afspraken zo goed als mogelijk opgevolgd.

Sinds de politie verstrengde controles doet en het algemeen zwemverbod handhaaft, krijgen wij kritiek dat we niet elke LAZ met geldige vergunning hebben verwittigd. Ziehier waarom:

  • Tijdens de controles in mei / juni zijn ook een aantal vergunningen – per abuis – uitgereikt aan LAZ. (Onze controleurs konden niet nagaan of het duikers dan wel LAZ waren die zich op dat moment in regel stelden en een vergunning aanschaften.)
  • Gezien ook heel wat LAZ een vergunning aangeschaft hebben via onze website, en daar - al dan niet bewust - niet correcte informatie achtergelaten hebben, konden we jullie niet individueel traceren en zijn ook enkel de secretariaten van de erkende LAZ/triatlon clubs aangeschreven i.v.m. het zwemverbod.

Definitieve regeling langeafstandszwemmen (LAZ)

De sportdienst van de Stad Antwerpen werkt momenteel aan een regeling om het lange afstandszwemmen te reguleren in de PVE. Dat gebeurt in samenspraak met AVOS  als concessiehouder. De definitieve regeling kan echter pas in werking treden als onze nieuwe Vlarem II-vergunning in orde is en als een aantal praktische aspecten van de regeling concreet zijn uitgewerkt. Wij verwachten dat één en ander klaar zal kunnen zijn voor het seizoen 2021.

Zodra we hierover meer informatie hebben/krijgen, zullen we niet nalaten jullie te contacteren.

Verlengen geldigheid vergunning.

Als magere troost voor jullie, sporters, die nu het open water zwemseizoen mogelijks gedwarsboomd zien, zullen wij de geldige vergunning met 1 jaar verlengen.

Diegenen die daarmee niet kunnen leven, kunnen op simpel verzoek en met vermelding van hun vergunningsnummer, een terugbetaling krijgen van 75% van de aankoopsom. Leden van de erkende clubs vragen we dit via hun clubsecretariaat te doen.

U kan uw aanvraag richten tot vergunningen@avos.be .

 

Wij danken u bij voorbaat voor uw begripvolle medewerking, zodat wij deze vervelende periode kunnen overbruggen.

Het bestuur AVOS