Contactgegevens

Voor alle informatie over sportduiken in onze regio: contacteer het secretariaat

Secretariaat

Ralf Balduck
J.B. Tassynsstraat 61
2070 Zwijndrecht

E-mail: Secretariaat

Vergunningen

E-mail: Vergunningen

Bank

KBC 408-8076201-46

IBAN:
BE33 4088 0762 0146

BIC:
KREDBEBB


Bericht - Muisbroek post Covid-19 - Richtlijnen compleet - NLMUISBROEK – Put van Ekeren

After COVID-19

Richtlijnen voor duikers vanaf 04-05-2020

Algemene maatregelen m.b.t. tot de duiksport :

 • Duikers verplaatsen zich niet middels carpooling. Alleen samenwonenden kunnen zich in dezelfde wagen verplaatsen.
 • De sociale afstand van 1,5 m dient ten allen tijde te worden gehandhaafd tot de duikers daadwerkelijk onder water gaan, dus ook tijdens de briefing. Vanaf het moment dat de 1,5 m technisch niet meer mogelijk is, dienen de duikers hun masker op te hebben en van de automaat te ademen. Het dragen van een mondmasker pré-dive en post-dive is uiteraard aanbevolen.
 • Een tweede automaat is verplicht voor elke duiker, zodat wisselademhaling (buddy breathing) in geval van incident wordt vermeden.
 • Ontspanners, en bij uitbreiding andere uitrustingstukken, dienen volledig te worden gedesinfecteerd in geval ze worden uitgewisseld tussen duikers.
 • Bij het vullen van flessen dient de operator regelmatig de handen te wassen en te ontsmetten (na elke vulling).
 • Duikers die uitrusting, welke dan ook, van een buddy aanraken dienen de handen te ontsmetten.

Aanvullend, maar niet bijkomstig,  verwijzen wij naar de richtlijnen gepubliceerd door de Geneeskundige Commissie NELOS i.v.m. duikers die, getest of vermoedelijk, een covid-19 infectie hebben doorgemaakt.

Specifieke richtlijnen voor Muisbroek :

 • Clubevenementen zijn tot nader bericht niet toegelaten !
 • Met het oog op de sociale afstand van 1,5 m, dienen de geparkeerde wagens eveneens voldoende afstand te behouden. Dit rekening houdend met het feit dat men moet in- en uitstappen. Hierdoor zal de capaciteit van de parking drastisch verminderen. Indien deze regel niet kan gerespecteerd worden omdat de parking volzet is, dient men op een later tijdstip terug te komen of te wachten langs de toegangsweg (Noorderlaan – Parking). Het bestaande parkeerverbod langs de weg richting volkstuinen blijft vanzelfsprekend gewoon gelden (enige uitzondering daarop zijn de parkeerplaatsen voor gehandicapte duikers aan de trap).
 • Gelet op de verminderde capaciteit van de parking zullen geen ‘constructies’ worden toegelaten (tenten, partytenten, …). Wij rekenen op de solidariteit van duikers om niet met campers en andere volumineuze vervoermiddelen naar Muisbroek te komen.
 • Er wordt alleen in buddyparen gedoken, dus niet in duikploegen van meer dan 2. Een uitzondering is voorzien voor gehandicapte duikers (voorzien van een kaart) en hun begeleiders (max. 2). Dit vanzelfsprekend mits de sociale afstand wordt gerespecteerd.
 • Met het oog op de beperkte beschikbaarheid van het Centrum voor Hyperbare geneeskunde (UZA) is de duikdiepte 15 m. Om dezelfde reden worden geen proeven afgenomen.
 • In geval van ‘filevorming’ aan de steiger of trap dient geduldig gewacht te worden teneinde de 1,5 m te respecteren. Dit geldt uiteraard zowel bij het te water gaan, als bij het uit het water komen. In het laatste geval, houdt men voldoende afstand van andere buddyparen vlottend aan de oppervlakte. Daarbij rekenen wij op onderlinge hoffelijkheid. Hetzelfde geldt aan de voetgangersbrug.
 • De steiger of de trap blijven de enige toegelaten entry- en exit-points. Onder geen beding , behoudens noodsituatie, mag op een andere plaats te water worden gegaan.
 • Op de steiger dient men te water te gaan met een sprong (één van de sprongen die in de opleiding worden aangeleerd). Het verlaten van het water gebeurt dan logischerwijze via de trap of de ladder. Op die manier worden circulatieconflicten beperkt.

 

AVOS vzw wijst er op dat het domein Muisbroek werd heropend door de Stad Antwerpen op voorwaarde dat de bovenstaande maatregelen strikt gerespecteerd worden. Het niet respecteren van deze maatregelen houdt mogelijk een nieuwe sluiting in !

De politie zal regelmatig toezicht houden.

 

AVOS vzw

04-05-2020